ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังANA5R-01ไลน์บ้านนาดอกไม้ถึงบ้านภูจำปา
เปลี่ยนขนาดสายจากขนาด120Aเปลี่ยนขนาด185SCA
16/02/2561 09:00
16/02/2561 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด