ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบึงใต้ ม.5
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
03/12/2564 13:00
03/12/2564 13:30
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด