ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเนินสะอาด(ฝั่งโรงเรียนศรีบัวบาน),ม.นครพนม,บ้านสร้างหิน
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสายบริเวณบ้านเนินสะอาดทางเข้า ม.นครพนม-บ้านสร้างหิน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
24/04/2563 09:00
24/04/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด