ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สวนป่าดงซำ ถึง บ.หลุบแซง
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง
21/08/2563 09:00
21/08/2563 17:00
กฟอ.กระนวน
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์