ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนรักไทย, บ้านโนนตาล และ บ้านห้วยสมบูรณ์ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการสับเปลี่ยนสายลีดแรงสูงลงหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. บริเวณไฟดับ โรงเรียนรักไทย, บ้านโนนตาล และ บ้านห้วยสมบูรณ์ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่าย กระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง

01/09/2563 13:00
01/09/2563 16:00
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก