ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงใกล้โรงล้างขวด ผู้ใหญ่ชาญ บ้านหนองสาริกา ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายย้ายสายไฟฟ้า และรื้อถอนเสา บริเวณบ้านหนองสาริกา บริเวณไฟฟ้าดับ หม้อแปลงใกล้โรงล้างขวดผู้ใหญ่ชาญ
07/09/2563 09:00
07/09/2563 16:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด