ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย IIW และแนวถนนเอกชัย-บางบอน (ขาเข้า กทม.) ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ติดตั้งอุปกรรืตัดตอน sf6)
01/03/2563 08:00
01/03/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
034422 818 และ 034 411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด