ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนา ต.ตากแดด อ.เมือง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ปักเสา 12 ม.จำนวน 18 ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา
18/01/2564 09:00
18/01/2564 16:00
กฟจ.พังงา
097-1473929
กฤษดา เขียวมั่ง
ลำดับดาวน์โหลด