ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแยกทางเข้าปากคลองมหาราชถึงสะพานบ้านใหม่บางกระเบียน ต.ตลุก
กฟจ.ชัยนาท จะดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.
26/11/2562 09:00
26/11/2562 14:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด