ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ ตำบล บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
พื้นที่ดับไฟฟ้าปฏิบัตงาน บริเวณบ้านโนนปอบน
24/02/2564 09:00
24/02/2564 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด