ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ทางแยกเข้าซอยบริษัทลิโบ้ บ้านหนองกระทุ่ม ม.7 ต.ศรีมหาโพธิ
ปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
14/11/2562 09:00
14/11/2562 15:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน