ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหัวฝาย
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ ตั้งแต่กหน้าวัดหัวฝาย - ต่อแดนสารภี ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
29/04/2565 08:00
29/04/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด