ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเทศบาล 17,ตลาดปุนเถ้าม้า,หมู่บ้านบัวแก้ว,บริเวณซุ้มประตูวัดบ้านไร่ ถนนสุขประยูร
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้สายส่งระบบ 115 เควี
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟอ.พานทอง
038-451146
สมชัย สมจิตต์
ลำดับดาวน์โหลด