ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยคณฑา ม.9 บ้านดงขวาง ม. 11
ปรับปรุงระบบจำหน่ายพาดสายแรงสูง
04/08/2563 09:00
04/08/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด