ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบ่ออิฐ
ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง กรณีขยายถนน วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 09.30 และ 16.00 - 17.00น.
บริเวณ - หน้าอนามัยบ้านบ่ออิฐ ถึง สามแยกบ่ออิฐ
-หน้าบริษัทแปซิฟิก ถึง สามแยกบ่ออิฐ
-หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ถึง สามแยกบ่ออิฐ
15/09/2564 08:30
15/09/2564 17:00
กฟจ.สงขลา
074003139
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง 1
2ประกาศดับไฟ