ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวังพาน ม .4 ต.เขาคีรีส
บริเวณบ้านวังพาน ม .4 ต.เขาคีรีส วันจันทร์ ที่ 11 พ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
11/05/2563 09:00
11/05/2563 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ บ.วังพาน 11/5/63