ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หนองขามซอย 6
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี โดยการปลดฮอทไลน์แคมป์ปากทาง หนองขามซอย 6
14/02/2561 09:00
14/02/2561 13:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
วาโย ภัทรพิสุทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด