ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแปะ ต.บ้านแปะ .อจอมทอง .เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง .เชียงใหม่
26/07/2565 08:00
26/07/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด