ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้าม 7-11 มทส.ประตู 4
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
09/12/2562 09:00
09/12/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กีรติ มีดีจันทรังษี