ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 4,6,ศาลาครุ หมู่ 2 นพรัตน์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
26/02/2563 08:30
26/02/2563 17:00
กฟอ.หนองแค
036371424
นิติภูมิ รอดประเสริฐ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 26/02/63