ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานแม่ฟ้าหลวง
งานปรับปรุงระบบจำหน่าย จ่ายไฟผ่านระบบ Under Ground Cable ทดแทนระบบ Overhead แม่น้ำกก
18/09/2564 08:30
18/09/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด