ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ug หน้า ธ.กสิกรไทย
ดับกระแสไฟให้ผู้รับจั้งขุดบ่อ Main Hole เคเบิลใต้ดิน โครงการ1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์
28/07/2565 19:00
29/07/2565 05:00
กฟจ.ลำพูน
083-9424892
เกษม สุขงาม
ลำดับดาวน์โหลด