ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ป่าเดื่อ ซ.4,6,7,9 ม.1 ต.ขัวมุง
ดับไฟปฏิบัติงานเเพิ่มขนาดสายแรงสูงเพื่อแก้ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
05/08/2565 09:00
05/08/2565 17:00
กฟอ.สันกำแพง
095-7099904
ณัฐวุฒิ วิชัย