ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้าบึงสามพัน
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานต่อสายแรงสูง
11/09/2563 09:00
11/09/2563 10:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0856693375
ชาญ อินดี
ลำดับดาวน์โหลด