ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเทศบาล 16 , 18 , 22
ดับไฟพาดสายแรงต่ำ 95 ต.มม.เพิ่มเติม 0.60 วงจร - กม.
03/06/2564 09:00
03/06/2564 17:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ศิวพร ไชยปิน
ลำดับดาวน์โหลด