ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้(บางส่วน) ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่หอพักสุรีย์ ถึง ป้ายหมู่บ้านหัวริน บ้านหัวริน(บางส่วน) ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บ้านหัวริน ซอย 1 ถึง บ้านหัวริน ซอย 3
บริเวณที่ดับไฟ บ้านป่าจี้(บางส่วน) ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่หอพักสุรีย์ ถึง ป้ายหมู่บ้านหัวริน
บ้านหัวริน(บางส่วน) ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่บ้านหัวริน ซอย 1 ถึง บ้านหัวริน ซอย 3
14/11/2563 09:00
14/11/2563 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ