ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รร.สาคลีวิทยา ม.1,4 ต. สามตุ่ม ม.4-5 ต.บ้านหลวง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณปากทางเข้า รร.สาคลีวิทยา
27/12/2561 09:00
27/12/2561 12:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด