ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังสะพุง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านเอราวัณ ช่วงหน้าศูนย์ราชการอำเภอเอราวัณ ถึง ตลาดเอราวัณ ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย เพื่อทำการ ปักเสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 60 ต้น พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 3.5 กม.
25/08/2565 08:00
31/08/2565 17:00
กฟจ.เลย
084-7912991,095-6645612
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน,วินัย ศรีบุรินทร์
ลำดับดาวน์โหลด