ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สามแยกร.ร.ปล้องวิทยาคม อ.เทิง
งานดับไฟ ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สามแยกร.ร.ปล้องวิทยาคม อ.เทิง
04/10/2564 08:00
04/10/2564 17:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด