ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.1,2,3 ต.บึงทองหลาง ม.6-7 (บางส่วน) ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา
ดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงริมถนนลำลูกกา - นครนายก ช่วง คลอง 10-11
บริเวณที่ดับ
-ม.1-3 ต.บึงทองหลาง
-ม.6-7 (บางส่วน) ต.ลำไทร
หากท่านจะมีการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายในอาคารกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้น อนึ่ง หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนตามกำหนดที่แจ้งไว้
13/06/2564 08:00
13/06/2564 18:00
กฟอ.ลำลูกกา
021910566
อุรุพงศ์ สมนึก
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือประกาศดับไฟ