ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด่านสิงขร
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เนื่องจากมีการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าบริเวณตลาดด่านสิงขร
09/02/2564 08:30
09/02/2564 16:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด