ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แนวถนนสาริน โครงการสาริน หมู่บ้านซื่อตรง หมู่บ้านแสนสุข หมู่บ้านโมเดิร์นวิลล์ หมู่บ้านสารินธารา สารินพล่าซ่า โครงการเจริญสินธานี ซอยข้างวัดโคกขาม
ด้วย การไฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลโคกขาม ปักเสาแรงสูงพาดสายแรงสูง บริเวณหน้าโครงการสาริน หน้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ในวัน และเวลาดังกล่าวเป็นการชั่วคราว อนึ่ง หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที
23/12/2561 08:00
23/12/2561 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด