ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างโรงเรียนกิตติคุณ
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เนื่องจากมีการปฏิบัติงานที่ต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณข้างโรงเรียนกิตติคุณ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อนเวลาดังกล่าว
25/06/2564 08:30
25/06/2564 16:30
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1