ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ โครงการแฟคตอรี่เฮ้าท์ [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
26/07/2563 08:00
26/07/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด