ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ่อบำบัดน้ำสีย สื่อสารบางส่วน นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้า บ่อบำบัดน้ำเสีย และสื่อสารบางส่วนในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
31/01/2564 08:00
31/01/2564 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด