ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังปลาฝา เหลี่ยมพิลึก ตำบลบ้านจั่น
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
31/07/2565 09:00
31/07/2565 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ