ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตั้งแต่ หน้า บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ. ถึง บ.อสมท จ. ฝั่งซ้าย ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 7 ต้น
05/08/2564 09:00
05/08/2564 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ