ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยเขาน้อยตั้งแต่ปากทางถึงทางรถไฟ
แก้ไขเสาต้นหม้อแปลงเข้าพื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้า
06/08/2562 09:00
06/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด