ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบลฝั่งปั๊ม ปตท. ชุมชนไกรภักดี ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ปักเสาพาดสาย รองรับการสร้างสถานีจ่ายไฟศรีสะเกษแห่งที่ 2
26/10/2563 08:30
22/10/2563 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด