ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านกุดสมิง - บ้านหนองคับคา
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานนำ F3 เข้าระบบจำหน่ายไลน์ก่อสร้างใหม่
15/08/2562 09:00
15/08/2562 16:30
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด