ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตลาดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
22/09/2562 09:00
22/09/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ