ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอพล
พาดสาย ขนาด 185 SAC จำนวน 700 ม.จำนวน 3 เส้น,ปักเสา 12.20 ม.จำนวน 3 ต้น
15/05/2562 09:00
15/05/2562 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด