ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเอราวัณ 24 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยเอราวัณ 24 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25/05/2564 12:00
25/05/2564 15:00
กฟอ.คลองหลวง
025987487
พีรภัทร์ ใจกว้าง
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า