ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยกสมเด็จ ม.6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ตามแนวถนนธันวาคม, ซอยสิทธิเดช และซอยสามัคคี)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตัดจ่ายหม้อแปลงเนื่องจากจ่ายโหลดเกินพิกัด
07/11/2563 09:00
07/11/2563 12:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด