ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอบางละมุง โรงโป๊ะตรงข้างพักตากอากาศ
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
11/08/2563 09:00
11/08/2563 14:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038426463,038438502
มยุรีย์ มูลตีปฐม
ลำดับดาวน์โหลด