ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
บริเวณเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท จากสี่แยกห้างทองเยาวราช ถึงสี่แยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
1. บริเวณธนาคาร ธกส.สาขาร้อยเอ็ด
2. บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาร้อยเอ็ด
3. บริเวณแฟลตข้าราชการตำรวจภูธร
20/02/2564 08:00
20/02/2564 16:00
กฟจ.ร้อยเอ็ด
0938971552
กิตติธัช ทองคำอวน
ลำดับดาวน์โหลด
1ขอบเขตไฟดับ