ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนตาก – แม่สอด ตั้งแต่ สะพานลอยข้ามถนนด่าน ห้วยยะอุ ถึง แยกสวนป่าแม่ละเมา กม.31
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 บริเวณถนนตาก – แม่สอด ตั้งแต่ สะพานลอยข้ามถนนด่าน
ห้วยยะอุ ถึง แยกสวนป่าแม่ละเมา กม.31 ตั้งแต่ เวลาประมาณ 09.00 น. ถึง เวลาประมาณ 12.00 น.

ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ตามวันเวลาดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จะเร่งปฏิบัติงานให้โดยเร็วและหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที เพื่อความปลอดภัยอย่ากระทำการใด ๆ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด อาจจะเกิดอันตรายได้ และหากท่านประสงค์จะเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขอโปรดแจ้งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดทราบล่วงหน้า ตามหมายเลขโทรศัพท์ 05-5534-577
10/09/2562 09:00
10/09/2562 12:00
กฟอ.แม่สอด
055534577
กิตตินันท์ จินะปัน
ลำดับดาวน์โหลด