ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยมาบยางพร 18
ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
13/06/2562 09:00
13/06/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
062-6859444 , 038-659070, 038-659878
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ