ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกวัลณี ถึง ชอลิเจ
เพิ่มสายแรงสูงขนาด 185 ต.มม. ระยะทาง 1.5 กม.
13/07/2564 09:00
13/07/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด