ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
4 แยกสวนสมเด็ ต.หนองครก
ย้ายระบบแรงต่ำเข้าระบบจำหน่ายใหม่
24/02/2564 09:00
24/02/2564 16:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด